1. Obiectivul Politicii privind Confidentialitatea

Rombeer Cringasu prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (“GDPR”) precum și cu legislația aplicabilă în materia protecției datelor cu caracter personal. În acest sens am redactat prezenta Politica privind Confidențialitatea, cu scopul si rolul de a vă informa cu privire la:
(i) activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, astflel efectuate de către Rombeer Cringasu SRL pentru statiile RBC Gas, în calitate de Operator de date cu caracter personal, in desfasurarea activităților sale;
(ii) securitatea datelor și confidențialitatea prelucrărilor de date cu caracter personal ale dumneavoastra;
(iii) drepturile dumneavoastra privind datele cu caracter personal si modalitatea de exercitare a acestor drepturi.
Politica noastră privind confidențialitatea poate fi modificată din când în când iar RBC Gas va publica de fiecare data, pe acest website, versiune actualizată a acesteia. Prin consultarea frecventă a acestui website puteți să vă asigurați că aveți cunoștință permanent despre activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal întreprinse de către RBC Gas.

2. Operatorul de date cu caracter personal

Societatea Rombeer Cringasu SRL este Operator de date personale pentru website-ul www.rbcgas.ro, care este în același timp și detinatorul acestuia, avand sediul in Dambovita, I. L. Caragiale, strada Principala, numarul 695, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J15/359/2010.

3. Ce categorii de date personale prelucram, scopurile, baza legala si perioda pentru care sunt prelucrate datele dumneavoastra cu caracter personal

In functie de calitatea pe care o aveti in relatia cu RBC Gas, Operatorul prelucreaza anumite date ale dumneavoastra in scopuri si temeiuri diferite, si le pastreaza pe perioade determinate de timp, dupa cum urmeaza:

3.1. Doar vizitator al website-ului nostru.

Colectăm informații de la dumneavoastră ca vizitator al website-ului nostru prin utilizarea cookie-urilor. Aceste informatii includ: adresa dumneavoastră IP (anonimizată), tipul browserului, setările de limbă, sistemul de operare, tipul dispozitivului, numele domeniului, gazda domeniului, data și ora.

3.2. Clienti ai statiilor de carburant
3.2.1 Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

1. in vederea achizitionarii de catre dumneavoastra a produselor GPL, carburantilor si altor produse specifice, eliberarii de garantii financiare pentru sumele de bani retinute cu titlu de garantie, dupa caz, contractarii si gestionarii contractelor incheiate cu dumneavoastra, in calitate de client si/sau utilizator de card RBC Gas, conform art. 6, alin. 1, lit. b) din GDPR in vederea incheierii si executarii unui contract cu dumneavoastra;
2. pentru realizarea platilor, respectiv a facturarii serviciului oferit, conform art. 6 alin. 1, lit. b) din GDPR in vederea incheierii si executarii unui contract cu dumneavoastra;
3. in vederea indeplinirii unei obligatii legale de catre Operator si a interesului legitim al acestuia, respectiv in vederea asigurarii pazei, prin monitorizarea video si analiza incidentelor de securitate (Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor si HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor), transportului de marfa (transportul bunurilor periculoase – HG nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, Ordinul Ministerului Transportului Constructiilor si Turismului nr. 1214/2015, Ordin nr. 1044/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregătirea profesională și examinarea consilierilor de siguranță pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase), realizarea masurilor de prevenire a infractiunilor de spalare a banilor (Legea nr.129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative), conform art. 6, alin. 1, lit. c) si f) din GDPR;
4. in vederea solutionarii de reclamatii si sesizari in statiile de carburanti RBC Gas, fie telefonic, prin Infoline sau prin corespondenta, conform art. 6 alin. 1), lit. c) si f) din GDPR, in vederea indeplinirii unei obligatii legale (Ordonanta nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor), respectiv pentru indeplinirea unui interes legitim al Operatorului ce consta in analiza si solutionarea incidentelor sesizate;
5. pentru contactarea dumneavoastra in scopul obtinerii opiniei dumneavoastra privind calitatea serviciilor si produselor Operatorului achizitionate de dumneavoastra, prin apelare telefonica, e-mail, SMS, website, canale de social media si aplicatii mobile in conformitate cu art. 6, alin. 1), lit. f) din GDPR, respectiv in interesul legitim al Operatorului de a isi imbunatati serviciile si produsele oferite clientilor sai;
6. pentru raportarile intra-grup, respectiv pentru realizarea serviciilor de deservire a clientilor, conform art. 6, alin. 1), lit. f) din GDPR, in interesul legitim al Operatorului de organizare a activitatilor sale de deservire a clientilor sai intr-un mod cat mai eficient, asigurand astfel un nivel ridicat al calitatii serviciilor si produselor oferite;
7. pentru recuperarea de creante pe care le datorati Operatorului, pe cale amiabila/pe calea executarii silite, inclusiv pentru solutionarea diferitelor litigii, conform contractelor incheiate si a interesului legitim al Operatorului de a recupera creantele aferente relatiei contractuale existente cu dumneavoastra, conform art. 6, alin. 1), lit. b) si f) din GDPR;
8. pentru solutionarea diferitelor solicitari, cereri adresate Operatorului, analize propuneri de parteneriat/investitii, precum si de furnizare a unor informatii solicitate de catre dumneavoastra pe cale scrisa (inclusiv celor transmise pe canalele de social-media), conform art. 6, alin. 1, lit. c) si f) din GDPR, și anume în temeiul unei obligatii legale a Operatorului de a raspunde intr-un termen limitat de 30 zile, respectiv a interesului legitim al acestuia de solutionare corespunzatoare si in termen al acestor solicitari, cereri adresate Operatorului;
9. pentru profilarea dumneavoastra, respectiv pentru a va putea oferi informatii privind produse si servicii standard sau personalizate ale RBC Gas, prin analiza serviciilor achizitionate, a tranzactiilor efectuate si a altor informatii similare, in conformitate cu art. 6, alin. 1), lit. a) din GDPR, respectiv in temeiul consimtamantului dumneavoastra;
10. pentru scopuri de marketing, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv e-mail, sms, fax, apel telefonic, notificari prin aplicatii mobile, cum ar fi pentru primirea de newsletter/e si alte comunicari comerciale pentru promovarea produselor si serviciilor ale Rombeer Cringasu SRL, din care face parte Operatorul, organizarea de evenimente interne si externe, respectiv invitarea dumneavoastra la aceste evenimente, in conformitate cu art. 6 alin. 1), lit. a) din GDPR, in temeiul consimtamantului dumeavoastra;
11. pentru participarea la tombole si alte promotii bazate pe un anumit comportament de consum, in conformitate cu art. 6, alin. 1) lit. a) din GDPR, in temeiul consimtamantului dumneavoastra;
12. pentru prestarea serviciilor si facilitatillor Programului de fidelitate RBC Gas Card, in conformitate cu art. 6, alin. 1, lit. b) din GDPR, respectiv in temeiul incheierii si executarii unui contract cu dumneavoastra;
13. pentru prestarea serviciilor, facilitatilor, precum si a informarii cu privire la modificarile Programului de fidelitate RBC Gas Card, inclusiv pentru contactatea dumneavoastra in scopul informarii cu privire la situatia punctelor de loialitate (ex. valabilitatea acestora), conform art. 6, alin. 1, lit. b) din GDPR in vederea incheierii si executarii unui contract cu dumneavoastra;
14. pentru recuperarea contravalorii de la asigurator a unui prejudiciu provocat de dumneavoastră Operatorului, conform art. 6 alineat 1) lit. c) si f) din GDPR, în vederea îndeplinirii unei obligații legale (Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto), respectiv pentru îndeplinirea unui interes legitim al Operatorului ce consta în recuperarea prejudiciului;
15. pentru acordarea câștigurilor rezultate în urma achiziționării de către dumneavoastră a produselor loteristice, conform art. 6, alin. 1), lit. f) din RGPD, respectiv in interesul legitim al Operatorului de a dovedi acordarea corecta a acestor castiguri;
16. pentru foto-copierea talonului sau a cartii de identitate a autovehiculului in cazul in care se colecteaza rovinieta sau taxa de pod, conform art. 6, alin. 1), lit. f) din GDPR, respectiv in interesul legitim al Operatorului de a dovedi corectitudinea acesstei operatiuni.

3.2.2 Datele cu caracter personal prelucrate

a) Datele prelucrate pentru clientii care detin card RBC Gas sunt urmatoarele: numele si prenumele, data si locul nasterii, alte date din actul de identitate, adresa (domiciliul/ resedinta), telefonul, e-mailul indicat, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, sexul, stare civila, numar copii, cetatenie, contul IBAN si banca, date privind serviciile si produsele achizitionate (cum ar fi: cantitate, valoare, data si locul achizitiei carburantului), codul de card RBC Gas si loialitate, date privind veniturile realizate, imaginea dumneavoastra, vocea dumneavoastra (in cazul apelurilor telefonice prin Infoline / call center), istoric tranzactii card RBC Gas, tip autoturism, studii, hobby-uri, date privind persoana de contact (nume, prenume, telefon,), copii scanate dupa CI, date cuprinse in contractul RBC Gas, formular de initiare in programul de loialitate.

3.2.3 Durata prelucrarii datelor

(a) documentele care contin date cu caracter personal de natura financiar-contabila vor fi stocate 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost acestea intocmite, conform Legii contabilitatii nr. 82/1991;
(b) inregistrarile convorbirilor telefonice aferente cererilor/solicitarilor adresate Operatorului, vor fi pastrate 4 luni de la data efectuarii apelului, cu exceptia inregistrarilor privind reclamatiile care vor fi pastrate 3 ani de la data solutionarii acestora;
(c) documentele care contin date cu caracter personal si sunt prelucrate in scopul recuperarii de creante pe care le datorati Operatorului se vor pastra pana la finalizarea procedurilor de recuperare sau, dupa caz, pana la solutionarea definitiva a eventualelor litigii;
(d) datele cu caracter personal in scop de marketing se vor pastra pana la retragerea consimtamantului dumneavoastra sau pana la incetarea relatiei contractuale oricare ar interveni prima;
(e) durata stocarii inregistrarilor video, captate de camerele video de supraveghere este de cel putin 20 de zile calendaristice, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data realizarii acestora;
(f) datele cu caracter personal prelucrate in vederea solutionarii diferitelor solicitari, cereri adresate Societatii, analize, propuneri de parteneriat/investitii, precum si de furnizare a unor informatii solicitate de catre dumneavoastrape cale scrisa se vor pastra pana la solutionarea acestora;
(g) datele prelucrate in cadrul programului de fidelitate se vor pastra pe toata perioada inrolarii dumneavoastra, precum si pe durata existentei unei obligatii legale pentru stocarea acestora.

3.3. Reprezentanti legali, actionari, angajati, persoane de contact ai partenerilor de afaceri ai SC Rombeer Cringasu SRL
3.3.1. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

a) in vederea contractarii si derularii contractelor de servicii incheiate cu partenerii de afaceri, in calitate de clienti si/sau subcontractori, conform art. 6 alineat 1, litera b) din GDPR.
b) pentru indeplinirea interesului legitim al Operatorului, in vederea derularii procedurilor privind selectia de oferte, organizata de acesta pentru contractarea unor bunuri/servicii/lucrari etc conform art. 6 alineat 1, litera f) din GDPR;
c) de a efectua analiza de cunoastere a partenerului in vederea desfasurarii activitatii de business in deplina conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru a consolida securitatea contractelor, a evita conflictele de interese si a proteja reputatia Operatorului , in vederea gestionarii contractelor si efectuarii de verificari si raportari conform legislatiei aplicabile, precum si pentru indeplinirea unei obligatii legale precum prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, stabilirea de masuri pentru prevenirea si combaterea finantarii terorismului,. conform art. 6 alineat 1, litera c) din GDPR, precum si pentru protejarea interesului legitim al Operatorului conform art. 6 alineat 1, litera f) din GDPR;
d) pentru asigurarea sigurantei si securitatii in munca a angajatilor partenerilor care desfasoara activitati la sediile societatii Rombeer Cringasu SRL, in vederea indeplinirii obligatiilor legale cuprinse in legislatia privind sanatatea si securitate in munca, in acord cu art. 6 alineat 1, litera c) din GDPR, precum si pentru protejarea interesului legitim al Operatorului conform art. 6 alineat 1, litera f) din GDPR;
e) pentru efectuarea auditurilor de secunda parte in vederea indeplinirii interesului legitim, (conform art. 6 alineat 1, litera f) din GDPR) al Operatorului de a se asigura ca serviciile/produsele oferite de patenerul de afaceri indeplinesc standardele de calitate necesare;
d) pentru contactarea in scopul obtinerii opiniei societatii pe care o reprezentati privind calitatea serviciilor si produselor Operatorului achizitionate, prin apelare telefonica, e-mail in conformitate cu art. 6 alineat 1) litera f) din GDPR privind protectia datelor, respectiv in interesul legitim al operatorului.
e) pentru contactarea clientilor prin e-mail direct de catre firma de audit financiar care auditeaza situatiile financiare ale Operatorului in scopul derularii procesului de auditare anuala in conformitate cu art. 6 alineat 1) litera f) din GDPR, respectiv in interesul legitim al Operatorului.
f) pentru scopuri comerciale, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv e-mail, sms, fax, apel telefonic, newsletter/e si alte comunicari comerciale pentru promovarea serviciilor Operatorului, in conformitate cu art. 6 alineat 1) litera f) din GDPR, respectiv in temeiul interesului legitim de a colabora cu compania pe care o reprezentati;

3.3.2. Date cu caracter personal prelucrate

In scopurile indicate la pct. 3.3.1. de mai sus, vor fi prelucrate urmatoarele date ale angajatilor/colaboratorilor/reprezentantilor legali ai partenerilor de afaceri: nume, prenume, functie, semnatura, telefon, email, serie si numar CI, precum si documente care atesta anumite calificari/atestari/certificari, (ex: diplome,certificate, atestatele,autorizatii, atestate,permisele, etc.).

3.3.3. Durata prelucrarii datelor Perioada de stocare a datelor cu caracter personal colectate se va determina astfel:

(a) datele prelucrate pentru contractarea, cunoasterea partenerilor si derularea contractractelor de servicii vor fi pastrate maximum 5 ani de la incheierea acestora. In caz de litigii acestea pastrandu-se pana la finalizarea litigiului in cauza.
(b) datele financiar-contabile inclusiv contractele incheiate in functie de natura acestora vor fi pastrate in conformitate cu prevederile stabilite de Codul fiscal si legislatia conexa.
(c) datele de prelucrate in vederea derularii procedurilor privind selectia de oferte vor fi pastrate 3 ani de la finalizarea procedurilor.
(d) datele prelucrate in scopul auditului de secunda parte vor fi pastrate 3 ani de la data finalizarii auditului.
(e) prelucrarea datelor in vederea asigurarii securitatii si sanatatii in munca se va face pe toata durata derularii contractului de prestari servicii.
(f) prelucrarea datelor in scopul obtinerii opiniei privind calitatea serviciilor se va face pe durata existentei relatiei de afaceri.
(g) prelucrarea datelor in scopul derularii procesului de audit financiar se va face maxim 1 an de la finalizarea relatiei de afaceri.

3.4. Prelucrarea datelor personale ale fostilor angajati ai societatii Rombeer Cringasu SRL
3.4.1. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal ale fostilor angajati ai societatii Rombeer Cringasu SRL

Datele personale ale fostilor angajati sunt prelucrate in baza obligatiilor legale ale fostului angajator in acord cu art. 6 alineat 1, litera c), si articolul 9 litera b) din GDPR, respectiv obligatiile de pastrare a acestora si de emitere de adeverinte la solicitarea fostului angajat sau de transmitere de informatii catre autoritatile statului, precum si interesul legitim al Operatorului de a efectua audituri si verificari interne sau de a raspunde solicitarilor auditorilor externi, dar si pentru protejarea in instanta a intereselor Operatorului, in acord cu art. 6 alineat 1, litera f din GDPR.

3.4.2. Date cu caracter personal prelucrate

In scopurile indicate la pct. 3.4.1. de mai sus, vor fi prelucrate urmatoarele date ale fostilor angajati: continutul dosarului de personal, fara a se limita la: nume, prenume, functie detinuta, marca, date de identitate si foto-copii ale acestora, contractele de munca, date pensionare, date privind educatia si experienta profesionala (CV-ul, copii ale diplomelor) etc., statul de plata si elemente continute de acesta inclusiv documentele care au stat la baza intocmirii acestuia (fara a se limita la: nume, prenume, date CI, marca, functie, loc de munca, date salariale, cont bancar, certificate medicale, declaratii salariale, popriri, pontaj, persoane in intretinere, beneficii etc.).

3.4.3. Durata prelucrarii datelor

Datele vor fi pastrate conform prevederilor legale astfel 75 de ani datele privind dosarul de personal si 50 de ani datele privind statul de salarii, de la incetarea relatiei de munca.

3.5. Candidatii care au aplicat pentru un loc vacant in vederea angajarii sau pentru realizarea unui stagiu de practica sau internship
3.5.1. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

In vederea participarii la programul de recrutare si selectie aferente ocuparii unuia/uneia dintre posturile/functiile/pozitiile vacante existente sau viitoare sau pentru desfasurarea unui program intership sau stagiu de practica curent sau viitor, unde dumneavoastra aveti calitatea de Candidat, datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de catre Operator in scopuri legate de resurse umane, Prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in contextul mentionat se face in conformitate cu articolul 6 alineat 1), litera a) din GDPR, respectiv acordul de participare la procesul de recrutare si selectie.

3.5.2. Date cu caracter personal prelucrate

(a) Informatii Generale la inregistrarea CV-ului in baza noastra de date: Numele, prenumele, data nasterii, starea civila, numarul de telefon si adresa de email, nationalitatea, cetatenia, sexul si detalii privind orice dizabilitati sau restrictii de munca, fotografia dumneavoastra, orice alte informatii care se regasesc in CV-ul dumneavoastra;
(b) Verificari in vederea selectiei: referinte/solicitarea de referinte, note de interviu, evidente/rezultatele verificarilor/testelor inclusiv teste tehnice si teste psihometrice (masoara abilitatile, aptitudinile, comportamentele sau trasaturile de personalitate ale dumneavoastra).3.5.3. Durata prelucrarii datelor
Datele dumneavoastra cu caracter personal astfel indicate la pct. 3.5.2. de mai sus sunt pastrate 6 luni de la acordul dumneavoatra.

4. Cine primeste datele dumneavoastra?

4.1 Destinatarii datelor dumneavoastra personale

Pentru atingerea scopurilor descrise mai sus, Rombeer Cringasu SRL folosește serviciile diferiților contractanți. In acceptiunea GDPR, acestia se impart in mai multe categorii, care se regasesc si in raport de operatiunea de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal, dupa cum urmeaza: operatori , operatori împuterniciți sau operatori asociati.
Prin urmare, precizăm că, pentru atingerea scopurilor menționate mai sus la pct 3, datele dumneavoastra pot fi partajate, fara a se limita la, cu următoarele tipuri de destinatari:
1. societăţile comerciale care asigură operarea staţiilor de carburanţi RBC Gas, în numele și pe seama Rombeer Cringasu SRL;
2. furnizorii de servicii IT si de telecomunicaţii, curierat, agenţiile de publicitate, alţi parteneri contractuali (de ex. avocaţi, societăţi de recuperare creanţe, auditori ţinuţi de obligaţia de confidenţialitate cu privire la datele transmise etc.);
3. autorităţile statului precum ANAF, ANPC etc. pe baza competenţelor acestora prevăzute de legea aplicabilă.

4.2 Transferul datelor dumneavoastra in tari straine

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastra personale pot fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”).
Vă informăm prin prezenta că orice transfer efectuat de companie într-un stat membru al UE sau SEE va respecta cerințele legale stabilite de GDPR. Ca parte a prelucrării datelor descrise mai sus, poate avea loc transmiterea datelor cu caracter personal către destinatarii din țări din afara Uniunii Europene. Transferul in acest caz se va face către: (i) țări pentru care Comisia UE a stabilit că acestea furnizează un nivel adecvat de protecție a datelor, sau (ii) tari sau operatori unde ne asiguram că exista un nivel adecvat de protecție a datelor (în special prin încheierea de clauze contractuale standard de transfer date sau orice alte masuri impuse de la caz la caz).

5. Utilizarea modulelor de tip cookie

Acest website utilizează cookie-uri. Mai multe detalii privind acest aceste module și modul în care sunt folosite pot fi accesate aici.

6. Securitatea datelor dumneavoastra personale

Rombeer Cringasu SRL garanteaza faptul ca prelucreaza datele dumneavoastra in conditii de legitimitate si legalitate, implementand totodata masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor conform art. 25 si 32 din GDPR.

7. Drepturile dumneavoastra privind datele personale:

In calitate de persoana vizată, aveţi următoarele drepturi prevazute de GDPR, cu privire exclusivă la datele dumneavoastră cu caracter personal:
(a) Dreptul de acces înseamnă dreptul dumneavoastra de a obţine un raspuns din partea Operatorului dacă prelucrează sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, puteţi avea acces la datele respective și la informaţiile prevazute de art. 15 din GDPR.
(b) Dreptul la portabilitate a datelor se refera la dreptul de a primi datele personale într-un format standard, structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul ca datele dumneavoastra să fie transmise altui operator fără obstacole din partea Operatorului, în cazul în care aceste date sunt prelucrate prin mijloace automate si, prelucrarea este efectuata în temeiul consimtamantului dumneavoastră exprimat conform art. 6 alin. (1) lit. a) sau al articolului 9 alin (2) lit a) sau prelucrarea este efectuata în temeiul unui contract conform art. 6 alin. 1) lit. b) din GDPR.
(c) Dreptul la opoziţie reprezintă dreptul de a vă opune, din motive legate de situaţia particulară în care va aflaţi, prelucrării datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor date, atunci când prelucrarea se realizează în temeiul art. 6 alin. 1) literele e) sau f), respectiv pentru realizarea unui interes legitim al operatorului sau pentru realizarea unei sarcini care servește unui interes public.
(d) Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Aveţi dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare, iar datele rectificate vor fi comunicate fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.
(e) Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) reprezintă dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazurile în care: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageţi consimţământul si nu exista alt temei legal pentru prelucrare; vă opuneţi prelucrării si nu exista motive juridice legitime care prevalează; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societatii informaţionale. Ștergerea datelor va fi comunicata fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.
(f) Dreptul la restricţionare a prelucrării se referă la cazul în care dumneavoastra doriti restrictionarea prelucrarii in cazurile in care: contestati exactitatea datelor, pe o perioada care permite operatorului verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, si va opuneti ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastra i le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; v-ati opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale dumneavoastra.
(g) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau care va afectează intr-o măsura semnificativa, cu excepţia prelucrărilor care vizează încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră, o asemenea prelucrare este autorizata de prevederile legale aplicabile sau prelucrarea datelor se realizează pe baza consimțământului dumneavoastră liber exprimat.
(h) Dreptul de a vă retrage consimțământul. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul acordului dumneavoastră, aveţi dreptul de a va retrage în orice moment consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
(i) Dreptul de a formula plângere: dacă sunteți nemulțumit/ă, vă puteți adresa oricând Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.

8. Exercitarea drepturilor dumneavoastra

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, transmisă:
(a) la adresa sediului Operatorului, utilizand datele de contact mentionate in sectiunea 2 a acestei Politici,
(b) pe e-mail în atentia responsabilului cu protecţia datelor, la adresa: dpo@rbcgas.ro.
(c) prin apelarea numerelor de telefon 0344100131.

Cererea dumneavoastră va fi analizată, urmând să primiţi un răspuns în maxim 30 de zile.