PROMOTIE INCHEIATA

 

REGULAMENTUL DE PARTICIPARE AL CAMPANIEI

“CUMPERI SI CASTIGI LA RBC GAS “

1.DEFINITII

1.1 Campania promotionala “ CUMPERI SI CASTIGI LA RBC GAS “( denumita in continuare Campania ) este initiata de ROMBEER CRINGASU S.R.L. cu sediul in comuna I.L.Caragiale, str.Principala nr.695, jud.Dambovita, avand CUI 6850671 si J15/359/2010, reprezentata de Cringasu Gabriel Marius in calitate de administrator. Pe parcursul prezentului regulament ROMBEER CRINGASU S.R.L. va fi denumita RBC GAS.

1.2  RBC GAS este Partener al CARD ADS MEDIA SRL.

1.3 CARD ADS MEDIA SRL este organizatorul campaniilor promotionale initiate de parteneri si emitent al cardurilor de fidelitate, respectand conditiile de fidelizare stabilite de fiecare partener.

1.4 Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei. Regulamentul oficial este public si poate fi gasit in oricare  din statiile de distributie carburanti apartinand RBC GAS, cat si pe site-urile https://www.rbcgas.ro/https://www.eucastig.ro/.

1.5 Participantul inseamna orice persoana fizica majora, care detine un card de fidelitate pe care l-a activat in mod complet, prin inregistrarea pe site-ul https://www.eucastig.ro/ , apartinand Organizatorului, conform regulamentului Organizatorului.

1.6  Clientii participanti la Campania de fidelizare      “ CUMPERI SI CASTIGI LA RBC GAS “ vor beneficia de un discount acordat sub forma punctelor de fidelizare.

1.7 Punctul de fidelizare reprezinta unitatea conventional calculate si atribuita in conformitate cu prezentul Regulament, avand o valoare de rascumparare de 0,01 lei/punct ( exemplu: 100 puncte = 1 RON ) in schimbul caruia Participantul trebuie sa achizitioneze carburanti si/sau diverse produse numai din reteaua RBC GAS, cu exceptia platii contravalorii serviciilor prestate si incasate de RBC GAS in numele si favoarea unor parteneri comerciali       ( PayPoint, Scala,etc.),   gen: rate, cartele de reincarcare, utilitati, rovignete, asigurari, etc.

Punctele acumulate de Participant reprezinta un beneficiu propriu, neputand fi transferate catre alt Participant.

2.DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEICUMPERI SI CASTIGI LA RBC GAS

2.1 Campania se desfășoarăpe o perioada de 2 ani, incepand cu data de 01.12.2020 în stațiile de distribuție carburanți din rețeaua RBC GAS, menționate în Anexa nr. 1.

2.2 RBC GAS poate decide oricand, in mod unilateral, incetarea, suspendarea sau modificarea prezentei campanii, urmand ca aceste informatii sa intre in vigoare dupa publicarea lor pe site-urile https://www.rbcgas.ro/, https://www.eucastig.ro/.

In situatia in care partenerul RBC GAS decide incetarea/schimbarea/modificarea campaniei promotionale,  participantii care nu au utilizat integral punctele acumulate pot rascumpara in continuare aceste puncte pana la o data ulterioara, dar nu mai mult de 60 de zile de la data publicarii pe site a informatiei privind incetarea/schimbarea/modificarea campaniei promotionale, informatia urmand a fi adusa la cunostinta participantilor prin publicarea pe site-urile partenerului (https://www.rbcgas.ro/) si al organizatorului CARD ADS MEDIA SRL(https://www.eucastig.ro/).

In cazul in care Participantul nu utilizeaza punctele accumulate pana la expirarea perioadei de 60 de zile, punctele isi pierd valabilitatea, acestea fiind anulate.

3. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEICUMPERI SI CASTIGI LA RBC GAS

3.1 Pentru a intra in posesia cardului de fidelitate emis de catre Organizatorul CARD ADS MEDIA SRL, Participantul trebuie sa solicite in statiile de distributie carburanti RBC GAS, mentionate in Anexa 1, un card, care va fi predat cu titlu gratuit.

3.2 Pentru a beneficia de punctele acumulate in urma achizitiilor efectuate, cardul de fidelitate trebuie activat.

3.3 Activarea cardului se face astfel:

– prin completarea informatiilor in format electronic, acestea aflandu-se pe site-ul Organizatorului CARD ADS MEDIA SRL https://www.eucastig.ro/, urmarind modalitatea de completare si de activare a cardului din “Ghidul clientului participant la programul de fidelizare”.
3.4 Pana la activarea cardului pe site-ul Organizatorului CARD ADS MEDIA SRL https://www.eucastig.ro/, nu este posibila acumularea si implicit utilizarea punctelor obtinute in urma achizitiilor de carburant si/sau produse din statiile de distributie carburanti RBC GAS.

3.5  In vederea acumularii punctelor, Participantul trebuie sa prezinte la casa de marcat cardul de fidelitate (anterior activat) al carui detinator este si sa achite contravaloarea produselor achizitionate.
Plata carburantilor si/sau produselor se poate efectua utilizand urmatoarele metode de plata:

–    numerar;

–    card bancar;

–    rascumpararea punctelor acumulate;

Platile pot fi efectuate integral sau partial, prin oricare din cele trei metode enumerate anterior.

Valoarea pe care o poate achita Participantul cu puncte, depinde de numarul punctelor disponibile in contul Participantului la momentul tranzactiei. Daca valoarea punctelor disponibile la momentul tranzactiei nu permite achitarea contravalorii intregului bon fiscal, se poate utiliza partial valoarea punctelor, urmand ca diferenta sa fie achitata de participant prin alta modalitate (numerar sau card bancar).

Punctele acumulate nu se pot preschimba in lei, ele putand fi doar rascumparate prin achizitionarea de  carburant si/sau produse din statiile de distributie carburanti RBC GAS conform prezentului Regulament de participare.

Daca Participantul nu are cardul asupra sa in momentul achizitiei de  carburant si/sau produse din statiile de distributie carburanti RBC GAS, nu poate beneficia de avantajele cardului de fidelitate, anterior mentionate (neprezentarea cardului la momentul achizitiei duce la imposibilitatea acumularii punctelor respectivei tranzactii).

3.6 La achizitionarea urmatoarelor produse: tigari, alcool sanitar, faina, malai, zahar, ulei, otet, drojdie, orez, jetoane folosite la activitatea de spalatorie auto, nu se acorda puncte , dar pentru plata acestor produse Participantul poate utiliza punctele acumulate.

Pentru plata contravalorii serviciilor prestate si incasate de RBC GAS in numele si in favoarea unor parteneri comerciali (PayPoint, Scala,etc ),   gen : rate, cartele de reincarcare, utilitati, rovignete, asigurari, etc. nu se acorda puncte si nici nu se pot utiliza punctele acumulate.

Modalitatea de acordare a punctelor este urmatoarea:

– Pentru orice tip de carburant achizitionat (benzina, motorina, gpl si ADBLUE) participantul beneficiaza de un discount de 10 bani/litru ceea ce inseamna 10 puncte/litru;

La rascumparare valoarea 1 punct = 0,01 RON (100 puncte = 1 RON)

– La produsele diverse cu exceptiile enumerate la pct.3.6, achizitionate din magazinele statiilor de carburanti RBC GAS, se acorda un discount in cota procentuala de 5% din pretul de vanzare de la momentul achizitiei, contravaloarea discountului fiind transformata intr-un numar de puncte corespunzator valorii unice de 0,01 lei/punct.

3.7 Numarul de puncte acumulate la fiecare tranzactie va fi evidentiat separat pe bonul fiscal aferent tranzactiei. De asemenea, pe bonul fiscal va fi afisat si numarul total de puncte disponibile dupa momentul tranzactiei (compus din punctele acumulate la tranzactia respectiva si punctele acumulate la tranzactiile anterioare, ramase neutilizate).

3.8 Pentru fiecare tranzactie timpul necesar confirmarii acumularii si posibilitatii utilizarii punctelor in sistemul informatic este cuprins intre 15 si 30 de minute.

3.9 In cazul unei defectiuni tehnice si /sau erori informatice sau a oricarui tip de eroare in acordarea de puncte/rascumpararea punctelor, Partenerul isi rezerva dreptul de a opera corectiile necesare fara nicio notificare prealabila a posesorului cardului de fidelitate.

4.VALABILITATEA PUNCTELOR

4.1 Punctele acumulate pot fi rascumparate in 365 de zile de la data activarii cardului. In cazul in care punctele acumulate nu au fost rascumparate in perioada sus mentionata, Participantul va fi instiintat printr-un sms, trimis de catre Organizatorul CARD ADS MEDIA SRL, ca valabilitatea punctelor se prelungeste cu 30 de zile calendaristice, perioada in care TOATE punctele acumulate in cele 365 zile ramase neutilizate trebuiesc rascumparate, altfel vor fi anulate.

In ziua 365+30+1=396 (treisutenouzecisisase) zile de la data activarii cardului, punctele accumulate in cele 365 de zile si neutilizate vor fi anulate.

5.RESPONSABILITATE

5.1 In cazul in care Partenerul RBC GAS constata ca un Participant nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate in prezentul regulament, acesta va informa Organizatorul CARD ADS MEDIA SRL in vederea suspendarii drepturilor si beneficiilor ce revin respectivului Participant, inclusiv anularea cardului, fara ca RBC GAS sa datoreze vreo despagubire sau plata.

In cazul in care Participantul intampina probleme la activarea cardului/ la consultarea platformei de activare/ blocarea cardului/pierderea, deteriorarea sau furtul acestuia, poate suna la Serviciul Clienti apartinand Organizatorului CARD ADS MEDIA SRL, la telverde 0800672026, accesul la acest numar fiind gratuit.

6.TENTATIVE DE FRAUDA

6.1 Atat Organizatorul CARD ADS MEDIA SRL cat si Partenerul RBC GAS nu vor fi facuti responsabili de actiuni de fraudare a acestei campanii de catre participanti si/sau terti.

6.2 Organizatorul CARD ADS MEDIA SRL cat si Partenerul RBC GAS sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

7. FORTA MAJORA

7.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice împrejurare de fapt, extraordinară, imprevizibilă şi insurmontabilă, precum și cauzele unor astfel de împrejurări, care determină în mod obiectiv imposibilitatea Partenerului de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, situatii medicale epidemiologice, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc.

7.2 Dacă o situație de Forță Majoră, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Partenerul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Partenerul, dacă invocă Forța Majoră, este obligat să comunice Organizatorului CARD ADS MEDIA SRL in vederea incunostiintarii Participanților la Campanie despre aceasta situatie, în termen de 5 (cinci) zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

8. DISPUTE ŞI SESIZĂRI

8.1 În cazul unor dispute apărute între Partener și Participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea disputelor pe cale amiabilă, părțile implicate se vor adresa spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul Partenerului.

8.2 Participanţii la Campanie pot depune sesizări de orice natură în scris la adresa unde Organizatorul CARD ADS MEDIA SRL își are sediul social, conform datelor indicate în Regulamentul Organizatorului sau la adresa de email: eucastigro@gmail.com pe toata durata desfasurarii campaniei si ulterior incetarii acesteia intr-un termen de maxim 15 zile, după această dată Organizatorul CARD ADS MEDIA SRL nemaifiind obligat să întrețină corespondența cu persoanele ce transmit sesizări.

9.REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEICUMPERI SI CASTIGI LA RBC GAS

9.1 Regulamentul oficial al Campaniei va fi publicat pe site-urile https://www.rbcgas.ro/https://www.eucastig.ro/ si va fi pus la dispoziția Participanţilor în stațiile de distribuție carburanți din rețeaua RBC GAS, menționate în Anexa nr. 1.

9.2 Accesarea site-urilor https://www.rbcgas.ro/, https://www.eucastig.ro/ permite informarea permanent asupra produselor nou apărute, a promoţiilor, a campaniilor si a modificarilor regulamentelor acestora.

9.3 Regulamentul(UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia datelor persoanelor fizice, Politica de confidentialitate, Regulamentul promotiilor si Lista Partenerilor participanti la programul de fidelizare se regasesc pe site-ul Operatorului https://www.eucastig.ro/, CARD ADS MEDIA SRL.

ANEXA 1  RETEAUA DE BENZINARII RBC GAS

NR

CRT

JUD. ADRESA STATII RBC GAS + COORDONATE GPS
PRAHOVA 1

COM.ALBESTI-PALEOLOGU,SAT ALBESTI-PALEOLOGU,NR.192B,JUD.PH

44.953705, 26.229763

2

COMARNIC,STR.POIANA,DN1,KM 106+500 STANGA,JUD.PH

45.231778, 25.636531

3

PLOIESTI, STR. DEPOULUI, NR.16,JUD.PH

44.922767, 26.016076

4

PLOIESTI, STR.MARIN BRUTARU, NR.76,Jud.PH

44.925424, 26.023078

5

COM.TARGSORU VECHI, SAT STANCESTI,NR.470,JUD.PH

44.862097, 25.927488

6

URLATI,STR. 1 MAI, PUNCT ROMPETROL,JUD.PH

44.982080, 26.232377

7

VALENII DE MUNTE, BD. NICOLAE IORGA,NR.116, JUD.PH

45.192273, 26.043093

8

COMUNA IORDACHEANU, SAT PLAVIA, NR.48A, JUD.PH

45.017782, 26.231059

9

BOLDESTI SCAENI, SOS. PLOIESTI – VALENI NR.6B, JUD.PH

45.027753, 26.018558

ILFOV 1

COMUNA CIOLPANI,SAT CIOLPANI, DN1,

STR.CALEA BUCURESTI, NR.180A, JUD.IF

44.726350, 26.109154

DAMBOVITA 1

COMUNA COMISANI,SAT COMISANI,SOS.NATIONALA BUCURESTI-TARGOVISTE, DN71,JUD.DB

44.841718, 25.549397

2

COMUNA DOICESTI, ALEEA SINAIA,JUD.DB

44.988811, 25.410684

3

COMUNA DRAGODANA,STR.PRINCIPALA,NR.475,JUD.DB

44.741193, 25.366662

4

COMUNA MOTAIENI,SAT MOTAIENI,STR.PRINCIPALA, NR.40A,JUD.DB

45.090678, 25.422739

5

TARGOVISTE,STR.SILVIU STANCULESCU, NR.1A,JUD.DB

44.906724, 25.492261

Descarca Regulamentul de participare al campaniei RBC 15.11.2020

Anexa Regulament.