Notă de Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Derulăm periodic campanii promoționale pentru clienții noștri și ne dorim să fii informat legat de acestea, motiv pentru care avem nevoie de acordul tău explicit în acest sens. Îți mulțumim!

Sunt de acord în mod expres și neechivoc ca Rombeer Crangasu SRL să prelucreze datele cu caracter personal în scop de marketing direct, adică pentru a te ține la curent cu produsele sau serviciile noastre sau ale partenerilor noștri, inclusiv prin mijloace automate, prin creare de profiluri sau prin comunicarea datelor către prestatorii de servicii cu care societatea a încheiat contracte de colaborare.

În scop de marketing direct, Rombeer Crangasu SRL poate prelucra următoarele tipuri de date personale, însă fără să utilizeze concomitent întregul set de date: nume și prenume, adresă de domiciliu și corespondență, adrese de email, numere de telefon. Rombeer Crangasu SRL poate folosi tehnologia în prelucrarea acestor date pentru a lua decizii în mod automat sau pentru a avea mai multe informații despre profilul tău. Te poți opune în orice moment prelucrării automate a datelor cu caracter personal care te privesc, inclusiv creării de profiluri.

În cazul în care intervin actualizări ale datelor transmise, ai dreptul de a le rectifica. Consimțământul în scop de marketing direct rămâne în vigoare până la momentul la care vei decide să îl retragi, printr-o notificare adresată RBC Gas în acest sens.

Declar că am luat la cunoștință informațiile din Prezenta Notă de Informare cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal.
Totodată, în conformitate cu art. 6 alineatul 1) litera a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (consimțământul persoanei vizate), declar că sunt de acord ca Operatorul să efectueze operațiuni de prelucrare a datelor mele cu caracter personal în următoarele scopuri:

în scop de marketing direct pe SMS, e-mail, apel telefonic, notificări prin aplicații mobile, pentru a primi newsletter-ul și alte comunicări comerciale conform literei e) din cadrul secțiunii „Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal” din nota de informare.

în scop de profilare pentru a primi oferte personalizate conform literei d) din cadrul secțiunii „Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal” din nota de informare

în scop de a fi informat cu privire la evenimentele organizate de Operator și RBC Gas , de a fi invitat la aceste evenimente, prin comunicări transmise pe SMS, e-mail, apel telefonic conform literei c) din cadrul secțiunii „Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal” din nota de informare

în scopul participării la concursuri și tombole desfășurate în cadrul Programului de fidelitate RBC Gas Card conform literei f) din cadrul secțiunii „Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal” din nota de informare

În cazul în care pe viitor vom intenționa să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru alte scopuri decât cele menționate mai sus și pentru care ați înțeles să vă exprimați consimțământul, vă vom furniza toate informațiile relevante și vom proceda la solicitarea consimțământului dumneavoastră expres în toate situațiile în care acesta este necesar în vederea prelucrării datelor.

Confirm prin prezenta faptul că am citit și am înțeles prevederile prezentei Note de informare, inclusiv în ceea ce privește drepturile pe care le am cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, scopurile și temeiul juridic al prelucrării în baza legislației naționale.

Înțeleg că exprimarea consimțământului cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal în scopurile mai sus menționate nu este supusă niciunei constrângeri și reprezintă opțiunea mea, liber exprimată, fiind informat pe deplin asupra operațiunilor de prelucrare pentru care mi-am exprimat consimțământul.

Contact
În cazul în care doriți să ne adresați întrebări referitoare la prezenta Notă de informare sau cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail: office@rbcgas.ro

Actualizat la data de 19.07.2023